Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Noi obligații în materia protecției consumatorilor, aplicabile comercianților online

Noi obligații în materia protecției consumatorilor, aplicabile comercianților online

În lumina unor preocupări din ce în ce mai ample pentru protecția consumatorilor, evidențiate în primul rând la nivel european, Guvernul a adoptat un nou proiect de ordonanță de urgență care aduce modificări în domeniul protecției consumatorului, urmând ca din data de 28 mai 2022 Ordonanța în discuție să intre în vigoare și să producă efecte sub condiția promulgării și publicării sale în Monitorul Oficial.

În principal, Ordonanța aduce sancțiuni mai severe pentru acei comercianți care includ clauze abuzive în contractele pe care le încheie sau care apelează la practici înșelătoare și tehnici agresive de marketing, dar sunt implementate și noi măsuri reparatorii individuale pentru consumatorii lezați de practicile nelegale ale comercianților. În plus, Ordonanța vizează protecția consumatorilor și în cazul în care aceștia utilizează servicii digitale fără a efectua plăți propriu-zise, procese în care, totuși, aceștia oferă date cu caracter personal stocate în cloud sau partajate pe platformele de comunicare socială ca așa-zisă monedă de schimb.

De asemenea, Ordonanța are rolul de a transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Ce acte normative sunt modificate?

 • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Profesioniștii care includ clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, în măsura în care aceste fapte nu intră sub incidența legislației penale, vor fi sancționați cu amenzi semnificativ majorate, cuprinse între 20 000 și 100 000 de lei, iar conform legislației europene (art. 21 din Regulamentul UE 2017/2394) pentru încălcarea la nivel general a prevederilor în vigoare se pot aplica amenzi de până la 4% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării. În plus, neaducerea la îndeplinire a măsurilor rămase definitive ce sunt complementare amenzilor poate fi sancționată de către ANPC cu amendă între 5 000 și 200 000 de lei.

 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor

Acei comercianți care doresc să facă publice recenziile la produsele sau serviciile comercializate online sunt obligați să ofere accesul consumatorilor la toate recenziile privind produsele sau serviciile oferite, dar și să garanteze (factual, în mod clar) faptul că recenziile sunt veridice și relevă informații esențiale pentru potențialii consumatori. Mai mult, potrivit Ordonanței analizate, un astfel de comerciant este dator „să indice dacă și modul în care acesta garantează faptul că recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul, acestea fiind considerate informații esențiale.”

De asemenea, cumpărătorii afectați de practicile neconforme ale comercianților pot, în lumina Ordonanței, să remedieze prejudiciul suferit prin adoptarea următoarelor măsuri: solicitarea înlocuirii produsului, reducerea prețului, încetarea contractului și restituirea contravalorii produsului/ serviciului sau obținerea de despăgubiri aferente.

Câteva exemple de practici comerciale înșelătoare definite prin intermediul noilor modificări legislative sunt:

 • Afișarea ca răspuns la căutarea efectuată on-line de către consumator a produselor/ serviciilor unui comerciant fără ca acesta să menționeze existența publicității plătitie, atunci când este cazul;
 • Revânzarea biletelor cumpărate prin mijloace automate ce au ca scop evitarea limitărilor impuse de numărul de bilete ce poate fi achiziționat de o singură persoană sau altele asemenea;
 • Confirmarea recenziilor fără a lua măsuri rezonabile și proporționale pentru a verifica veridicitatea acestor recenzii;
 • Însărcinarea unei alte persoane cu prezentarea recenziilor/recomandărilor false, pretinzând că provin de la consumatori;
 • Denaturarea recenziilor și recomandărilor pe platformele de social-media.

 

 • Legea nr. 157/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Apar cerințe suplimentare de informare a consumatorilor, specifice contractelor încheiate în cadrul piețelor on-line (oricărui servciu care utilizează un software, fie că este un întreg site sau doar o parte a acestuia gestionată de către profesionist sau în numele său). Astfel, trebuie să fie accesibile:

 • informațiile generale puse la dispoziție într-o secțiune specifică a interfeței online;
 • informațiile despre calitatea de profesionist a ofertantului, susținut de declarația acestuia față de furnizorul pieței on-line;
 • informațiile precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale bunului sau serviciului, identitatea profesionistului, prețul total, dreptul la retragere ș.a.

În esență, prin actul legislativ analizat se dorește uniformizarea reglementărilor din materia protecției consumatorilor în maniera clasică cu cea vizând consumatorii piețelor on-line, fiind reglementate totodată și sancțiunile pentru profesioniștii care nu respectă aceste norme, chiar dacă activitatea lor se desfășoară digital, la distanță și fără un contact direct cu consumatorii.

Legislația specifică derulării de activități de comerț electronic este, de cele mai multe ori, destul de interpretabilă astfel că, pentru a nu fi pasibili de sancțiuni, este recomandat ca societățile ce deruleaza astfel de activități să apeleze la un avocat specializat în domeniul protecției consumatorului, care să sprijine la fiecare pas astfel de comercianți.

Avocat Mihaela Bălău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!