Obligatia angajatorului de compensare a concediului de odihna pana la data reintegrarii

Art. 80 alin. (1) din Codul muncii republicat prevede ca în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

Alin. (2) din același articol menționează că, la solicitarea salariatului, instanța care a dispus anularea concedierii va repune parțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Așadar, din formularea acestor dispoziții legale rezultă că anularea deciziei de concediere și reintegrare a salariatului a produs efecte asupra tuturor drepturilor de care contestatorul a fost lipsit, fiind prin urmare repus în situația anterioară concedierii.

Instanța judecătorească a considerat ilegală concedierea unui angajat și după doi ani de procese dispune reintegrarea acestuia. Instanța dispune plata drepturilor bănești de care salariatul ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost concediat, deci și prima de vacanță și indemnizația de concediu de odihnă. Vom vedea astfel în ce masură mai este posibilă efectuarea în natură a concediului de odihnă pentru anii 2010 și 2011 în 2012, în condițiile în care instanța facea referința strict la plata drepturilor banești.

Dreptul la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat numai in situația încetării raporturilor de muncă în conformitate cu art. 146 alin. (4) din Codul muncii republicat nu înlatură dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit de salariat ca urmare a concedierii anulate de instanță. Astfel, în speță, în baza soluției dispuse de instanță de anulare a măsurii concedierii și repunere a parților în situația anterioară conform art. 80 din Codul muncii republicat, salariatul are dreptul inclusiv la drepturile de care ar fi beneficiat pentru concediul de odihnă.

Prin anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, efectele nulității retroactivează pană la momentul emiterii deciziei, parțile fiind puse în situația anterioară, prezumându-se existența neîntreruptă a raportului de muncă dintre parți pe perioada emiterii deciziei și data reintegrării, angajatorul datorând salariatului drepturile salariale și celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta daca nu ar fi intervenit concedierea, prevăzute legal sau stabilite contractual, precum indemnizații de concediu de odihnă, prime, sporuri cu caracter permanent, drepturi ce urmează a fi majorate dacă pe perioada cuprinsă între data desfacerii contractului individual de muncă și reintegrare s-au acordat astfel de majorări personalului din cadrul angajatorului în baza unor acte normative ori în baza deciziei angajatorului.

2 Comentarii

 1. cezarac-Reply
  June 6, 2013 at 8:07 am

  O intrebare suplimentara la acest articol excelent. Ma aflu intr-o situatie similara, am castigat in instanta drepturi similare, conform exprimarii din Codul Muncii “toate celelalte drepturi”.
  Avand in vedere ca salariile s-au diminuat pentru a se acorda bonuri de masa, contravaloarea bonurilor de masa se poate include in pretentiile fata de societate? Daca am dovedit in instanta efectuarea unor ore suplimentare neplatite, iar societatea a continuat activitatea in acelasi mod, si pe parcursul celor doi ani de litigiu, pot solicita o plata proportionala a a orelor suplimentare, cu cea pe care instanta mi-a acordat-o? In situatia in care colegii ramasi au beneficiat de majorari ale salariului de incadrare, si bonusuri trimestriale, sau prime de Craciun, pot solicita aceste sume? In situatia in care motivarea instantei, nu contine toate aceste detalii, pot solicita o expertiza contabila, sau un executor judecatoresc? Multumesc frumos.

  • GrecuLawyers-Reply
   June 7, 2013 at 12:07 pm

   Buna ziua,

   Intr-adevar, instanta de judecata atribuie cu titlu general “alte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul”. Aceste drepturi sunt insa prevazute in mod distinct in fiecare contract individual de munca si contract colectiv de munca. In cazul dumneavoastra, in absenta unei intelegeri amiabile cu angajatorul, toate drepturile la care considerati ca sunteti indreptatit pot fi solicitate printr-o cerere de executare silita. Titlul executoriu in acest caz este sentinta prin care ati fost reintegrate in munca. Dumneavoastra sunteti cel care va completa, in cererea adresata angajatorului, sau, in lipsa unui raspuns favorabil, in cererea de executare silita, toate drepturile de care considerati ca ati fi beneficiat.
   Daca cererea de executare silita va fi aprobata, va fi alocat un expert contabil ce va efectua un raport de expertia contabila in care se va analiza si stabili cuantumul despagubirilor si drepturile de care ati fi beneficiat.
   Rezultatul acestei expertize contabile depinde, desigur, de situatia dumneavoastra de fapt si de ce va rezulta din analiza documentelor.

Lasă un comentariu