Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Obligatiile unei societati în calitate de tert poprit

În cadrul procedurilor de executare silită, una din modalităţile de recuperare a debitelor alături de executarea mobiliară, imobiliară, sau a fructelor şi veniturilor imobilelor este poprirea. Potrivit art. 781 alin. 1 din Codul de procedură civilă: “Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate...

Beneficiul ajutorului de şomaj pentru salariaţii unei firme în faliment

Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj; b) lipsa unui loc de muncă sau venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei...

Confiscarea bunurilor

Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii Consideraţii generale          Măsura confiscării bunurilor se aplică în mod complementar sancţiunilor principale dispuse de organele de control ale autorităţilor, în anumite condiţii deosebite, care pot rezulta fie din normă generală care dispune cu privire la regimul juridic al contravenţiilor, respectiv OG 2/2001, fie din legi speciale....

Protejarea pitch-ului publicitar

Ce este pitch-ul, din punct de vedere legal? Pitch-ul se situează, din punct de vedere al legislației în materia proprietății intelectuale, la granița dintre idee și operă, în sensul că nu reprezintă doar ideea pe baza căreia urmează să fie creată opera, dar nici nu reprezintă o operă propriu – zisă. Pentru a putea ajunge...

Cum se transferă un nume de domeniu de la R.O.T.L.D.

Procedura prin care ROTLD soluţionează starea unui domeniu.ro deţinut de persoane juridice care şi-au încetat activitatea comercială În cazul în care RoTLD este sesizat că deţinătorul dreptului de folosinţă al unui domeniu.ro, persoană juridică, şi-a încheiat activitatea comercială, se urmează una din procedurile următoare: PROCEDURA 1 – Procedura de transfer drept de folosinţă cu acordul...

Plângerile contravenționale împotriva A.N.P.C.

Calitatea procesuală activă şi interesul în materia plângerilor contravenţionale împotriva măsurilor autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor   În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. 1 N.c.p.c. „oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice, are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competenţe.” Coroborând acest articol...

REZILIEREA CONTRACTELOR CU FIRMELE INTRATE ÎN  INSOLVENȚĂ

Practica în contractele încheiate între profesioniști, indiferent de natura lor, este aceea de a stabili exact când și în ce condiții pot și trebuie să înceteze raporturile juridice dintre aceștia, în alte situații decât prin ajungerea la termen, în cazul celor încheiate pe perioada determinată, sau prin denunțarea unilaterală, în cazul contractelor încheiate pe perioada...

Studiu de caz – conflictul mărcilor figurative prin combinarea diferită a doua culori

Tema de reflectie a fost prilejuită de o spetă recentă pe rolul Tribunalului Bucuresti în care titularul unor mărci combinate si figurative, înregistrate la nivel national, comunitar si international cu protectie pentru toate cele 45 de clase de produse si servicii, O.P. S.A., distribuitor de produse petroliere, a introdus o cerere impotriva unui alt profesionist...

error: Conținut protejat!!