În contextul trendului ascendent pe care îl cunoaște comerțul electronic  în România la acest moment, asistăm la o diversificare a categoriilor de produse vândute prin intermediul magazinelor on-line. Dacă în anii anteriori segmentele de Electro IT &  C, Fashion, Home & Deco au înregistrat o creștere masivă, la acest moment piața farma online se dezvoltă constant, date fiind oportunitățile pe care le ofera migrarea în digital, create în principal prin adoptarea unor acte normative menite să flexibilizeze domeniul farmaceutic.

Punerea în vânzare prin intermediul magazinelor on-line a dispozitivelor medicale, pe lângă suplimente alimentare, cosmetice și chiar OTC-uri- odată cu modificarea Legii farmaciei din 14 iulie 2018, impune deținătorilor acestora o serie de obligații suplimentare în raport cu informarea consumatorilor, distinct de cele pe care le presupune orice magazine on-line.

Aspectele pe care operatorii economici care practică sau după caz, intenționează să practice comerț on-line cu dispozitive medicale, trebuie să le aibă în vedere pentru a asigura legalitatea vânzării, distinct de cele aplicabile cu titlu general oricărui magazin on-line vizează:

          Oferirea de informații privind principalele caracteristici ale dispozitivelor medicale comercializate

Așa cum arătam într-un articol anterior[1], orice magazin on-line trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor principalele caracteristici ale produselor și serviciilor pe care le comercializează. În cazul dispozitivelor medicale, în conținutul Termenilor și condițiilor ar trebui să se regăsească informații privind clasa de risc în care dispozitivele medicale comercializate se încadrează, respectiv Clasa I (risc mic), Clasa IIa (risc mic spre mediu), Clasa IIb (risc mediu spre mare) ori Clasa III (risc mare). De asemenea, este indicat ca pentru fiecare dispozitiv medical pe care un consumator îl poate cumpăra on-line să existe o descriere în limba română conformă cu instrucțiunile de utilizare astfel încât decizia privind achiziționarea produsului să aibă la bază cunoașterea tuturor informațiilor privind utilizarea dispozitivului medical.

          Informarea consumatorilor privind garanția produselor și certificatul de conformitate

Obligația vânzătorului de a informa consumatorii anterior achiziționării produselor cu privire la garanția legală a acestora, în  mod clar și ușor de înțeles vizează și dispozitivele medicale. Astfel încât în Termeni si Condiții ar trebui să se regăsească informații privind acordarea garanției de către producător sau distribuitor iar în cadrul paginii de prezentare a fiecărui produs, cazurile concrete pe care garanția le acoperă, durata și intrarea în vigoare a acesteia, dacă este cazul. Consumatorii ar trebui, de asemenea, informați cu privire la existența marcajului CE care atestă faptul că produsele sunt omologate și înregistrate într-o țară UE.

Desigur, independent de particularitățile sus-expuse aplicabile dispozitivelor medicale, operatorul economic va avea în vedere să respecte cerința legală privind accesibilitatea clauzelor contractului la distanta (Termeni și Condiții) și să asigure informarea consumatorilor cu privire la exercitarea dreptului de retragere din contract și în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului în conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

[1] https://greculawyers.ro/termenii-si-conditiile-magazinelor-online/

Lasă un comentariu