Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Conformarea angajatorilor români la modificările întervenite în modelul – cadru al contractului individual de muncă

În data de 19 iulie 2021, a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 712 noul Ordin nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului – cadru al contractului individual de muncă.

Modelul – cadru este cel prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 64/2003.

 

Practic, noutățile acestei modificări vizează, pe de o parte, introducerea unei noi obligații pentru angajatori – aceea de a îi informa pe salariații cu vârsta de până la 35 de ani cu privire la obligația acestora de a adera la un fond de pensii administrat privat. Pe de altă parte, noul ordin prevede că atribuțiile postului sunt cele prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați.

 

În mod natural, aceste modificări au adus cu ele un val de confuzie pentru angajatorii români, care s-au regăsit în situația de a fi nevoiți sa pună în aplicare noile modificări, fără a cunoaște în concret care este calea legală pentru conformarea la noile obligații.

Mai exact, întrebarea care a apărut a fost aceea dacă în ceea ce privește contractele de muncă aflate deja în desfășurare la momentul intrării în vigoare a noului ordin, acestea vor trebui actualizate prin acte adiționale sau dacă este suficient ca angajatorii să emită o decizie internă de informare a salariaților avuți în vedere de noul Ordin cu privire la obligația acestora de aderare la un fond de pensii administrat privat.

 

Cel puțin pe un plan teoretic și în lipsa unei aplicări unitare a legislației la nivelul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă din România, noua obligație privind informarea salariaților cu privire la aderarea la un fond de pensii administrat privat va trebui introdusă în cadrul contractelor individuale de muncă aflate în desfășurare, iar acest lucru poate fi realizat prin încheierea unui act adițional, după îndeplinirea de către angajator a obligației de informare prevăzute la art. 17 din Codul Muncii.

Informarea va viza numai salariații care au vârsta sub 35 de ani, astfel cum prevede art. 30 alin. (1) din Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrare privat.

 

Aceasta este cea mai sigură metodă în ceea ce privește desfășurarea activităților de către angajatori în acord cu rigorile noilor dispoziții normative și cu evitarea de sancțiuni aplicate în cadrul unui control efectuat de Inspectoratele Teritoriale de Muncă.

Noua obligație care vizează angajatorii români se va alătura celor deja existente in modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzute și la art. 40 alin. (2) din Codul Muncii.

 

În ceea ce privește cea de-a doua modificare – atribuțiile postului sunt cele prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați – această precizare era necesară întrucât în luna mai a acestui an a fost publicată În Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2021, care prevede eliminarea obligației de întocmire a fișelor de post și a regulamentului intern, pentru microîntreprinderile cu maximum 9 salariați. Cu toate acestea, chiar dacă fișa postului este opțională pentru aceste microîntreprinderi, ea va trebui comunicată în scris cu specificarea atribuțiilor postului, la solicitarea scrisă a salariatului.

 

Contractul individual de muncă este un element esențial pentru desfășurarea raporturilor de muncă dintre angajatori și salariați, motiv pentru care îi este acordată o atenție deosebită de către legiuitorul român, fiind necesar să conțină, în mod obligatoriu, toate elementele prevăzute în modelul-cadru, stabilit de Ordinul Ministerului Muncii nr. 64/2003.

 

Avocat Elena Manea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *