Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Salariații vor putea accesa REVISAL

Din data de 26 Mai 2022 întră în vigoare Legea 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Codul muncii, care prevede că salariații și foștii salariați pot accesa online datele din Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Noutatea legislativă vine în sprijinul angajaților și foștilor angajați, având în vedere că înainte de publicarea prezetei legi în Monitorul Oficial, aceștia nu aveau posibilitatea de a accesa personal Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Hotărârea 905 din 14 decembrie 2017 precizează obligativitatea furnizării de date privind contractul individual de muncă de către angajator, ori către fostul angajator, la solictarea scrisă a salariatului, ori a fostului salariat.

Un ultim remediu consta în solicitarea salariatului a unui asemenea extras de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, care asigură o furnziarea de date într-un termen de 15 zile de la data solicitării.

Odată cu promulgarea Legii 144/2022, salariații, precum și foștii salariați vor putea accesa datele care ii vizează, cu titlu de exemplu date precum durata contractului individual de muncă, nivelul salarial, timpul de lucru, fără a mai fi necesară parcurgerea pașilor prevăzuți de HG 905/2017.

O asemenea măsură este bine-venită în contextul în care salariații, cu ajutorul unui extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, vor putea atesta perioada de muncă pe care au prestat-o, dar și alte informații solicitate în funție de specificul fiecărei activități.

Enunțăm astfel cuprinsul actului normativ care interesează: 

(51) Registrul general de evidenţă a salariaţilor este accesibil online pentru salariaţi/foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru.

(52) Vechimea în muncă şi/sau în specialitate poate fi dovedită şi cu extrasul prevăzut la alin. (51), în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Legea prevede o perioada de 60 de zile în care Ministerul Muncii să conceapă o procedură prin care accesul salaraților la registru să fie garantat.

Avocat Diana Dulama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!