Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Clauze obligatorii în Regulamentul intern în anul 2023

Regulamentul intern reprezintă un document foarte important pentru raporturile dintre angajator și angajat, alături de contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă. Spre deosebire de ultimele două contracte ce se negociază între părți, regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului prin intermediul căruia acesta stabilește clauze esențiale în temeiul cărora își va...

Clauza de mobilitate în contractele individuale de muncă

În baza acordului părților și în funcție de specificul muncii desfășurate de către salariat, la momentul încheierii contractului individual de muncă sau prin act adițional la acesta se poate stabili, în mod clar și neechivoc, ca executarea obligațiilor de serviciu să nu se realizeze într-un loc de muncă stabil, ci în mai multe locuri succesive.

Angajatorii, obligați să introducă noi informații în Regulamentul Intern

În data de 19 octombrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 283/2022, care aduce o serie de modificări și completări importante Codului Muncii. Această lege transpune la nivel național, cu întârziere, două Directive Europene care conțin noutăți din sfera relațiilor de muncă. Documentul se referă în principal la apariția de noi ocazii...

Concedierea în cazul necorespunderii profesionale

Concedierea salariatului pe motiv de necorespundere profesională nu poate fi dispusă fără o evaluare prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilită prin Contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin Regulamentul intern. Cunoştinţele, aptitudinile şi performanţele profesionale ale salariatului trebuie apreciate în concret, în raport cu atribuţiile şi cerinţele postului, cu natura...

Regulamentul intern şi importanţa acestuia

Regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului – nu se negociază cu salariatii și reprezintă unul dintre cele mai prețioase documente pentru un angajator în raportul cu salariații săi. Regulamentul intern se deosebește de prevederile din legislația Codului Muncii și de contractele colective de muncă prin faptul că este mai flexibil și se află...